Ekspert informatyk

Ekspert informatyk

Informatyka

Rocznik 1972. Informatyką zajmuję się od ponad 30 lat. 

Pierwsze artykuły w branży opublikowałem najpewniej pod koniec podstawówki lub na początku liceum w kultowym dzisiaj czasopiśmie Bajtek (pod koniec lat 80-tych) i Moje Atari (początek lat 90-tych).

Pierwszą książkę z obszaru IT wydałem w 1993 r. (poznańskie Wydawnictwo NAKOM) – tyt. Turbo Vision – programowanie systemów interaktywnych w Turbo Pascalu, kolejną rok później – Programowanie w C/C++ (Wydawnictwo NAKOM). Na zakończenie studiów, w 1997 r., z moim kolegą Rafałem Cegiełą opracowaliśmy książkę o obliczeniach numerycznych w Matlabie, a w 2000 r. w tym samym składzie dzieło o racjonalnym zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi (obie również w Wydawnictwie NAKOM).

Od 1991 roku po dziś dzień jestem związany z Politechniką Warszawską, Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych, gdzie pracuję do dziś w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej. Naukowo specjalizuję się w inżynierii oprogramowania.

Aktualnie posiadam stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, po drodze w 1997 r. uzyskałem tytuł magistra inżyniera, a w 2003 stopień naukowy doktora nauk technicznych - oba w zakresie informatyki. Listę publikacji naukowych można znaleźć np. w serwisie Research Gate lub naszej politechnicznej bazie danych REPO.

Ponadto jestem kierownikiem studiów podyplomowych prowadzonych przez mój macierzysty instytut:
Jako eksperta branży IT najbardziej interesują mnie przedsięwzięcia informatyczne, ich sukcesy, problemy, tarapaty czy porażki. Za najbardziej interesujące uważam zagadnienia z pogranicza techniki, inżynierii, zarządzania oraz prawa.

Choć opisałbym się przede wszystkim hasłem informatyk-cywilista, to za ciekawe uważam także zagadnienia z innych obszarów informatyki – np. komputerowych systemów sterowania, czy problemy związane z kwestią praw autorskich przysługujących twórcom oprogramowania.

Jako niezależny ekspert w branży IT działam od ok. 2003 r. Niezależny oznacza, że z żadną firmą czy instytucją nie wiążą mnie relacje mogące wpływać na treść moich opinii w innych sprawach, w tym tych wydawanych na zlecenie Sądów. Zawieram wyłącznie umowy doraźne dotyczące jednej, konkretnej sprawy czy zadania.

Od ponad 10 lat jestem ustanowiony biegłym sądowym w dziedzinie informatyki. Opinie i ekspertyzy sporządzałem na zlecenie przeróżnych instytucji państwowych i prywatnych, dzięki czemu miałem i mam okazję zapoznać się z największymi projektami informatycznymi w kraju i największymi systemami działającymi w tej części globu.

Z mojej wiedzy korzystają m.in.: NIK, sądy powszechne, KIO, Urząd Zamówień Publicznych, firmy prywatne oraz instytucje publiczne. W efekcie dysponuję unikatowym doświadczeniem i wiedzą, z której możecie skorzystać zamawiając u mnie opinię informatyczną.